مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:

انتخاب واحد پول:
هاست پر سرعت پايه - 1 - 1 گيگابايت فضا
نامحدود ترافيك ماهانه
ندارد دامنه رايگان
ندارد سامانه پيامك رايگان
نامحدود ساب دامنه
نامحدود پارك دامنه
نامحدود add domain
ندارد نصب سايت ساز فارسي

هاست پر سرعت برنزي - 2 - 2 گيگابايت فضا
نا محدود ترافيك ماهانه
خريد سالانه دارد دامنه رايگان
دارد سامانه پيامك رايگان
نامحدود ساب دامنه
نامحدود پارك دامنه
نامحدود add domain
دارد نصب سايت ساز فارسي

هاست پر سرعت نقره اي - 5 - 5 گيگابايت فضا
نامحدود ترافيك ماهانه
خريد سالانه دارد دامنه رايگان
دارد سامانه پيامك رايگان
نامحدود ساب دامنه
نامحدود پارك دامنه
نامحدود add domain
دارد نصب سايت ساز فارسي

هاست پر سرعت طلايي - 10 - 10 گيگابايت فضا
نامحدود ترافيك ماهانه
خريد سالانه دارد دامنه رايگان
دارد سامانه پيامك رايگان
نامحدود ساب دامنه
نامحدود پارك دامنه
نامحدود add domain
دارد نصب سايت ساز فارسي

ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
هاست پر سرعت نامحدود - نامحدود فضا
نامحدود ترافيك ماهانه
خريد سالانه دارد دامنه رايگان
دارد سامانه پيامك رايگان
نامحدود ساب دامنه
نامحدود پارك دامنه
نامحدود add domain
دارد نصب سايت ساز فارسي

ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.92.194.75) وارد شده است

زبان: