مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:

انتخاب واحد پول:
سامانه پيامك رايگان - تعرفه ارسال هر پيام 14 تومان
شماره عمومي
امكان ارتقا در هر زمان
شما مي توانيد سامانه را از اينجا مستقيما سفارش دهيد.

رایگان!
سامانه پيامك ساده - تعرفه ارسال هر پيام 12.5 تومان
هزينه پيامك پلكاني و قابل كاهش
ليست امكانات را در سايت مشاهده كنيد

امكان ارتقا در هر زمان
شما مي توانيد سامانه را از اينجا مستقيما سفارش دهيد.

10,000 تومان یکبار
سامانه پيامك برنزي - تعرفه ارسال هر پيام 12 تومان
هزينه پيامك پلكاني و قابل كاهش
ليست امكانات را در سايت مشاهده كنيد

امكان ارتقا در هر زمان


25,000 تومان یکبار
سامانه پيامك نقره اي - تعرفه ارسال هر پيام 11.8 تومان
هزينه پيامك پلكاني و قابل كاهش
ليست امكانات را در سايت مشاهده كنيد

امكان ارتقا در هر زمان


50,000 تومان یکبار
سامانه پيامك طلايي - تعرفه ارسال هر پيام 11 تومان
هزينه پيامك پلكاني و قابل كاهش
ليست امكانات را در سايت مشاهده كنيد

امكان ارتقا در هر زمان


100,000 تومان یکبار
سامانه پيامك ويژه - تعرفه ارسال هر پيام 11 تومان
هزينه پيامك پلكاني و قابل كاهش
نامحدود زير كاربر
ورودي اختصاصي
4 شماره اختصاصي از 4 شاخه مختلف
معاف از 30 درصد تمديد سالانه
ليست امكانات را در سايت مشاهده كنيد

امكان ارتقا در هر زمان


250,000 تومان یکبار
سامانه پيامك سازماني - تعرفه ارسال هر پيام 10.5 تومان
هزينه پيامك پلكاني و قابل كاهش
6 شماره اختصاصي
معاف از تمديد سالانه
ورودي اختصاصي
زير كاربر نامحدود
نرم افزار تحت سيستم عامل
نرم افزار تحت اندرويد
اعتبار اوليه بالا
عدم ضريب ارسال در ساير اپراتور ها
داراي سامانه ارسال وايبري
و پنل ساده ارسال ايميل
ليست امكانات را در سايت مشاهده كنيد

امكان ارتقا در هر زمان


500,000 تومان یکبار

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.92.194.75) وارد شده است


support : support@mehrresane.ir
SMS Number : 30002666000324
Information : info@Mmehrresane.ir
Abuse Report : mehrresane.ir@gmail.com